Formular Aplikimi

Apliko për një kontratë pune

Njoftim paraprak

KosGer.de, është Agjenci punësimi, e cila ndërmjetëson në gjetjen e vendeve të punës në bazë të profileve të kandidatëve.

Kosger është partnere me Kompaninë KOS & GER, me seli në Kieler str 138 , 25452 ,Quickborn Deuschland, ecila ndërmjetsonë sigurimin e vendeve të punës vetem për klientët tanë.

Kosger.de, së shpejti do të hapë një zyre edhe në Prishtinë.

Shërbimet që e ofrojmë ne ka një kosto prej 495€ e cila duhet të paguhet në momentin që i dorëzohet klientit kontrata e punës (e cila dorëzohet në zyre te re që do te hapet së shpejti.), ndërsa pjesa tjetër e kostos së shërbimit (10 % nga rroga e parë Bruto) gjenerohet nga paga e klientit pasi të fillojë punën që nga muaji i parë.

Kontrata klientit i dorëzohet në një zarf të vulosur dhe përmban edhe vulën e Bundesagentur für Arbeit.

Klienti duhet të jetë i kujdesshëm që të jep adresën e saktë dhe dy numra për kontaktë, sepse kur të vjen kontrata një zyrtarë nga Kompania do t'iu kontaktoi në tel..
TË DHËNAT MBI PUNËSIMIN TUAJ


Ju lutem nënvizoni orarin e punës:
TË DHËNAT MBI APLIKUESIN
I. Të dhënat personale / të aplikuesit / aplikantes


(p.sh. titulli shkencor, titujt profesional, dhe të tjera)

II. Të dhënat mbi punëdhënësin aktual (të fundit):
DEKLARATË
DEKLARATË:

- Më të cilen deklaroj se të gjitha të dhënat e mija janë të sakta dhe pranoj përgjegjësinë mbi vërtetësinë e tyre.

- Jam i vetedijshëm dhe pajtohem me atë që këto të dhënat të përdoren vetëm për kontratë me punë.

- Pranoj që Kosger.de të më informojë përmes telefonit me sms dhe duke kontaktuar direkt në momentin që arrin kontrata.

- Jam i ndërgjegjshëm dhe i informuar se kontrata e punës do jetë gati mbrenda 21 dit pune.